Poradny

Posláním odborných poraden Totum z.s. je poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o osobu blízkou, jež jsou ohroženi syndromem vyhoření.

Poradna PrahaOsobní poradenství. Provozní doba, adresa, objednání.

Internetová poradnaSoukromá poradna přímo zde na našich stránkách.

KOMU Jsou NAŠE PORADNY URČENy

 • Pečujícím o osobu blízkou (např. rodiče, prarodiče, partnera či dítě) kteří:
  • se ocitli v situaci pečujících nepřipraveni;
  • pečují již delší dobu a někdy jim dochází síla;
  • potřebují si promluvit o obtížích, které péči provázejí, nebo získat vice informací;
  • ocitli se v krizi, cítí se ohroženi syndromem vyhoření a v důsledku toho obtížně zvládají běžné životní situace,
  • usilují o návrat na otevřený trh práce po dlouhodobé péči nebo hledají způsob, jak skloubit péči se zaměstnáním na čátečný úvazek.
 • Pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří:
  • se cítí vyhořelí nebo v krizi a potřebují podporu;
  • chtějí se naučit lépe pracovat se zdroji, osvojit si nové komunikační strategie a přístupy;
  • uvažují o profesní změně.

Poradna Praha - pro pečující o své blízké

Informace, objednání:

Vedoucí poradny: Mgr. Šárka Michálková
Tel.: 606 409 325
E-mail: soc.poradna@ostotum.cz 

Provozní hodiny poradny (dle objednání):

V dalších dnech dle domluvy s poradci.

Poradna nabízí sociální, psychologické a pastorační poradenství pro pečující o své blízké.

Poplatky za konzultace:

 • Poradenství pro pečující (zaměření na sociální oblast) a pastorační poradenství je poskytováno bezplatně.
 • Zájemcům o psychologické poradenství nabízíme 2* 50 min konzultace zdarma (tj. 2 samostatné konzultace nebo delší jednorázovou konzultaci dle domluvy s poradcem), další konzultace jsou poskytovány za motivační příspěvek 100,- Kč/ hod.

Poradna Praha - pro pomáhající pracovníky

Informace, objednání:

Vedoucí poradny: Mgr. Martina Mossóczy
Tel.: 
E-mail: totum.info@gmail.com

Provozní hodiny poradny (dle objednání):

 • Út: 16.00 - 18.00
 • St: 16.00 - 18.00 
 • Pá: 13.00 - 18.00

V dalších dnech dle domluvy s poradci.

Poradna nabízí pracovní, psychologické a pastorační poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Poplatky za konzultace:

 • Pracovní poradenství a pastorační poradenství je poskytováno bezplatně.
 • Zájemcům o psychologické poradenství nabízíme 2* 50 min konzultace zdarma (tj. 2 samostatné konzultace nebo delší jednorázovou konzultaci dle domluvy s poradcem), další konzultace jsou poskytovány za motivační příspěvek 100,- Kč/ hod. 

Bližší informace:

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ

 • bezplatnost prvního kontaktu (krizové pomoci) a finanční dostupnost návazných konzultací
 • diskrétnost;
 • nestrannost;
 • nezávislost;
 • anonymita;
 • dodržování práv klienta;
 • respektování klientova rozhodnutí; 
 • v případě nespokojenosti možnost podat stížnost.

V prvním kontaktu vám poradce poskytne základní informace o možnostech a zásadách naší poradenské pomoci. Na úhradu motivačního poplatku za návazné konzultace vám poradce vystaví potvrzení.

PORADCI VÁM MOHOU ODMÍTNOUT PODPORU V PŘÍPADECH, KDY:

 • vyžadujete služby, které naše organizace neposkytuje,
 • nejste pomáhajícím pracovníkem ani pečující osobou  
 • kapacita poradny je aktuálně naplněna.

PRAVIDLA PRO UKONČENÍ  

Spolupráce s klientem je zpravidla ukončována po splnění cílů, které si poradce  s klientem na začátku domluvili, případně na přání klienta dříve. Kliet může spolupráci ukončit kdykoliv.

Poradci Totum z.s. mohou ukončit spolupráci v případech, kdy:

 • klient opakovaně porušuje dohodnuté postupy;
 • klient se chová hrubě a agresivně k poradcům;
 • klient jedná pod vlivem návykových látek;
 • zdravotní stav klienta neumožňuje využití poradenské služby.

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Klienti mají právo vznášet ke způsobu a kvalitě poradenství Totum z.s. náměty, připomínky a stížnosti. Za vyřizování stížností odpovídá ředitelka Totum z.s. Lhůta na vyřízení stížnosti je 15 dnů. Stížnost je možné podat písemnou nebo ústní formou. Odpověď na písemnou stížnost proběhne vždy písemnou formou.

V případě, že stěžovatel nebude spokojen se způsobem vyřešení stížnosti ze strany ředitelky Totum o. s., může se obrátit přímo na: Český helsinský výbor (nevládní nezisková organizace pro lidská práva): Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, e-mail: sekr@helcom.cz , tel.: 257 003 500

Vážení návštěvníci,
vítejte v naší internetové poradně.

Hledáte spíše osobní kontakt? Objednejte se do naší poradny v Praze.
Bydlíte mimo Prahu nebo chcete raději zůstat v anonymitě? Čtěte dále...

JAK VYUŽÍT ON-LINE PORADNU

Touto cestou se můžete obrátit se svým dotazem nebo problémem přímo na psycholožku, pastoračního poradce nebo sociální pracovnici. Pokud je Váš dotaz obšírnější, nebo si nejste jisti, na koho z nich se přímo obrátit, přejděte na stránku Poradny.

Naše poradenství je určeno těm, kteří se věnují pomoci druhým a cítí, že jim dochází síla. Je tu pro vás, kdo doma pečujete o své blízké, ale pro i vás, kdo pracujete v sociálních či zdravotnických službách, popř. v jiné pomáhající profesi nebo jste dobrovolníkem v některé neziskové organizaci.

Můžete nám ale také klást otázky, které se syndromem vyhoření souvisí podle vás jen okrajově, nebo se na nás obrátit v situaci, kdy si nejste jisti, zda se ve vašem případě jedná o syndrom vyhoření nebo jiný psychicky nepříznivý stav.

Zodpovíme vám i dotazy z oblasti péče o vaše blízké, stejně jako otázky z oblasti občanského, rodinného či pracovního práva. Případně vám doporučíme organizaci, která se na danou problematiku specializuje.

VSTUPTE DO PORADNY

Obsluha je jednoduchá pro každého uživatele e-mailu

 • Nejprve napíšete svůj kontakt pro odpověď.
 • V rozvíratelném seznamu si vyberete, komu svůj dotaz adresujete. Obdobně vyberete kraj, ve kterém žijete, a označíte své pohlaví a věk
 • Po napsání dotazu vyplníte lehký početní příklad. Toto opatření je nutné pro bezpečnost poradenského prostoru, aby nebyl zahlcen nekontrolovatelným spamem.
 • Nakonec dotaz odešlete.
 • Odpověď dostanete nejpozději do 5 pracovních dnů. Poradenský prostor není veřejný, proto nikdo jiný, kromě poradce a vás, nebude do korespondence nahlížet.

PRINCIPY (VÝHODY) INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ

 • Anonymita: nemusíte uvádět žádné osobní údaje; místo jména můžete uvést přezdívku, pod kterou chcete vystupovat.
 • Diskrétnost: zachováváme mlčenlivost; vše, co nám sdělíte, je důvěrné; dotaz můžete zformulovat v prostředí, v němž se cítíte dobře a bezpečně, např. doma.
 • Bezplatnost: na dotaz vám odpovíme zdarma.
 • Dostupnost: k využití internetového poradenství nemusíte nikam docházet ani se objednávat, stačí mít internetové připojení a e-mailovou schránku.

NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ

 • Internetové poradenství nenahrazuje osobní konzultaci a tudíž řeší převážně orientaci ve vašem problému.
 • Je méně osobní a v průběhu kontaktu může dojít k nedorozumění.
 • Komunikace neprobíhá v reálném čase, mate tedy dostatek času k formulování otázek. Na druhé straně se ztrácí výhoda bezprostřednosti reakcí a možnost se doptat (v případě dalších otázek, je třeba podat další dotaz).

DALŠÍ INFORMACE

Dotaz, včetně osobních údajů (jméno a příjmení nebo přezdívka, pohlaví, věk a bydliště) bude zpracováván a uchováván v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bude veden ve spisové dokumentaci v písemné a elektronické podobě (v počítači na pevném disku případně na zálohovém nosiči dat). V obou uvedených případech jsou údaje chráněny proti zneužití (heslo, uzamykatelný trezor). Všichni poradci jsou vázáni mlčenlivostí, a to i po dobu po případném skončení jejich  působení u nás. Uvedené údaje budou archivovány po dobu 5 let od posledního kontaktu s tazatelem v souladu s příslušnými předpisy. Po uplynutí této doby budou skartovány.

Údaje, které tazatel uvádí v dotazu slouží ke statistickým účelům (výkaz pro subjekty, které poskytly finanční podporu, pro MPSV apod.)

V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI MŮŽETE PODAT STÍŽNOST

Za vyřizování stížností odpovídá ředitelka Totum z.s. Lhůta na vyřízení stížnosti je 15 dnů. Stížnost mohou uživatelé podat formou e-mailu na adresu reditelka@ostotum.cz, případně ji poslat na adresu sídla organizace k rukám ředitelky Totum z.s.. Odpověď na písemnou stížnost proběhne vždy písemnou formou.

Uživatelé mohou podat také stížnost anonymní. V případě, že jde o anonymní stěžovatele nebo o stěžovatele bez uvedeného kontaktu, bude řešení stížnosti vyvěšeno na vývěsce umístěné v čekárně poradny po dobu 14 dnů.

V případě, že stěžovatel nebude spokojen se způsobem vyřešení stížnosti ze strany ředitelky Totum o. s., může se obrátit přímo na: Český helsinský výbor (nevládní nezisková organizace pro lidská práva): Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, e-mail: sekr@helcom.cz , tel.: 257 003 500