Pečujete o svého blízkého?

Nepodceňujte riziko vzniku syndromu vyhoření!

JAKO NEJČASTĚJŠÍ STRESORY V PÉČI O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA VÝZKUMY UVÁDĚJÍ:

 • pocit osamělosti
 • změna vztahu k nemocnému nebo seniorovi v souvislosti se změnou rolí
 • pocit neustálého nasazení, únavy, zátěže a vyčerpání
 • absence osobního života
 • obava ze ztráty blízké osoby
 • problémy v komunikaci s nemocným (seniorem)
 • změny v osobnosti nemocného (seniora)
 • nutnost změny životního stylu nebo prostředí
 • nedostatek podpory od okolí
 • sebeobviňování (např. v důsledku nutnosti umístění do ústavní péče – domova důchodců aj.)
 • zastávání funkce zdravotní sestry

Navštivte náš cyklus tématických přednášek, viz Vzdělávání.

Navštivte naše Podpůrné skupiny nebo využijte naše Poradny.

Naši poradci vám nabízejí:

Psychologické poradenství

 • Podpora v obtížích (v rozvinutém stadiu syndromu vyhoření, v krizi, v situaci osobní ztráty aj).
 • Poradenství zaměřené na strategie zvládání stresu i náročné životní situace
 • Možnost řešit pocity vyčerpání a únavy plynoucí z péče o své blízké, z práce i z osobního života
 • Podporu v období nezaměstnanosti a v úsilí o návrat na otevřený trh práce v souvislosti s péčí o osobu blízkou

Pastorační poradenství

 • Pomoc a podpora v zátěžové situaci z perspektivy víry
 • Podpora při hledání životního smyslu
 • Duchovní doprovázení

Poradenství pro pečující / case manager mobilního týmu

 • Pomoc při sestavení plánu péče, mapování přirozených zdrojů a návazných služeb
 • Podpora při zvládání praktických problémů v péči, zprostředkování kontaktu na odborníky
 • Poskytování rad a informací z oblasti sociálních služeb, práva a sociálního zabezpečení

Pracujete v pomáhající profesi?

Nepodceňujte riziko vzniku syndromu vyhoření!

JAKO PROFESIONÁLOVÉ JISTĚ ZNÁTE PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

 • Být připraven na možnost vyhoření, uvědomovat si rizika své práce. Seznámit se s problematikou syndromu vyhoření.
 • Mít sám k sobě úctu. Uvědomovat si důležitost sebepoznání a zdravého sebehodnocení.
 • Znát hranice svých možností a uvědomovat si, že naše vlastní kapacita je omezená. Neváhat požádat o radu či o pomoc.
 • Pečovat o vlastní sociální síť (rodinu, přátele, …).
 • Pečovat o své soukromí, osobní život, tělesnou kondici,…, pěstovat koníčky a zájmy, dopřát si dostatek odpočinku.
 • Zajistit si podpůrné prostředí na pracovišti (vedení, supervize,…).
 • Učit se „vypřáhnout“ – oddělovat  práci a soukromí.
 • Učit se adaptovat na změny, být flexibilní.
 • Nebát se sám sebe zeptat, zda jsme nejen na správném, ale i na svém místě.

Ale pomáhající profese (i život sám) nás často staví do zátěžových situací, kdy může být odborná podpora užitečnou pomocí.

Nepřehlédněte proto naši nabídku kurzů a workshopů - viz Vzdělávání.
V případě potřeby navštivte naše Poradny nebo Podpůrné skupiny.

Naši poradci vám nabízejí:

Psychologické poradenství / Pracovní poradenství

 • Podpora v obtížích (v rozvinutém stadiu syndromu vyhoření, v krizi, v situaci interpersonální ztráty aj).
 • Poradenství zaměřené na strategie zvládání stresu i náročné životní situace
 • Možnost řešit pocity vyčerpání a únavy plynoucí z práce i z osobního života
 • Podpora při potřebě profesní změny

Pastorační poradenství

 • Pomoc a podpora v zátěžové situaci z perspektivy víry
 • Podpora při hledání životního smyslu
 • Duchovní doprovázení

Více o našich poradcích >>