Dotazník - přihláška
na workshopy a kurzy Totum z.s. pro pečující o své blízké

Děkujeme za váš zájem o účast v našem vzdělávacím programu. Prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku – jeho výstupy poslouží především jako informace pro lektory programu při přípravě jednotlivých bloků. Uvědomujeme si, že čas pečujících je vzácný a jednotlivá témata poměrně široká - snažíme se tedy zajistit, aby účastníci programu ve vymezeném čase získali informace, které opravdu potřebují.

Dalším účelem tohoto dotazníku je získat podklady pro interní statistiku Totum z. s. – ta slouží jako podnět ke zkvalitnění našich služeb, jako podklad pro přípravu dalších projektů, výročních zpráv apod. Se sdělenými informacemi budeme zacházet diskrétně, s ohledem na ochranu osobních údajů.

 

Údaje o Vás

Jméno a příjmení
Datum narození
Okres trvalého bydliště
(Praha 1, Beroun apod.)

Kontakty

telefon
e-mail
jiný

Péče v domácím prostředí

Jak dlouho pečujete v domácím prostředí?
Máte již s péčí předchozí zkušenost?
NE
ANO
Pečujete o svého blízkého pouze vy sám/ sama, nebo se o péči dělíte s dalšími členy rodiny?
Využíváte-li v péči sociální služby, uveďte, prosíme, druh a formu (denní stacionář, pečovatelská služba apod.)
Uveďte, prosíme, základní informace o tom, koho se vaše péče týká (pro lektory je výhodou, když předem vědí, že pečujete např. o maminku s Alzheimerovou chorobou)

Vybrané části programu

O který vzdělávací kurz či jednotlivé bloky programu máte zájem?
  

Vaše očekávání

Pokuste se nám, prosíme, krátce sdělit, co od účasti ve vzdělávacím programu očekáváte:
Je něco konkrétního, co byste se v rámci programu rádi dozvěděli nebo naučili?

Jak jste získali informaci o našem programu?

z letáku
z internetových stránek
z Facebooku
od přátel či kolegů
z jiných zdrojů

Domníváte se, že využijete nabídky návazných služeb Totum o. s.?

pravděpodobně ano
nevím
určitě ne

 

Vzdělávací program Totum o. s. je zajišťován ve spolupráci s Dívčí katolickou střední školou.
Více na www.ostotum.cz a www.divciskola.cz
.

 

Dotazník - přihláška
na workshopy a kurzy Totum z.s. pro pracovníky pomáhajících profesí

Děkujeme za Váš zájem o naše vzdělávací programy. Z organizačních důvodů vás prosíme o vyplnění následujícího formuláře – získaná data poslouží jako vstupní  informace pro lektory a jako podklad pro interní statistiku Totum z.s.

Pokud nejsou pro Vámi vybraný program k dispozici žádné termíny, budeme Vás kontaktovat, jakmile dojde k jejich vypsání.

 

Údaje o Vás

Jméno a příjmení
Datum narození

Kontakty

telefon
e-mail
jiný

Zaměstnání

název a sídlo zaměstnavatele
profese (pracovní pozice)
cílová skupina, se kterou pracujete

Vybraný kurz či workshop

program

Vaše očekávání

Pokuste se nám, prosíme, krátce sdělit, co od účasti ve vzdělávacím programu očekáváte:

Jak jste získali informaci o našem programu?

z letáku
z internetových stránek
z Facebooku
od přátel či kolegů
z jiných zdrojů

Domníváte se, že využijete nabídky návazných služeb Totum o. s.?

pravděpodobně ano
nevím
určitě ne

 

Odesláno!

Vaše přihláška byla odeslána. Pokud jste uvedli svoji e-mailovou adresu, obdržíte zprávu s Vámi zadanými údaji.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Totum, z.s.

Odeslání se bohužel nezdařilo.

Vaši přihlášku se z technických důvodů nepodařilo odeslat. Kontaktujte nás prosíme e-mailem, telefonicky či při osobní návštěvě u nás - viz Kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Totum, z.s.