Totum z. s.IČ: 22767720

je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu.

PROČ JSME NAŠI ORGANIZACI ZALOŽILI?

Posláním Totum z. s. je poskytovat informace, psychosociální podporu a služby, které pomohou zabránit vzniku nebo zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících a pečujících osob. Klademe velký důraz na osobní přístup, snažíme se vnímat potřeby v co nejširších souvislostech a nabízet podporu na bázi mezioborové spolupráce. Za důležitou považujeme finanční i místní dostupnost všech našich služeb včetně vzdělávacích.

 
CO NABÍZÍME?

 
Podpořte o.s. Totum nákupem přes GIVT.cz

 
PRÁVNÍ STATUT A PŮSOBNOST

Dnem 3. 11. 2011 bylo Totum o. s. zaregistrováno jako občanské sdružení dle Zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a stalo se právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3 citovaného zákona.

Od 1. 1. 2014 se v souladu s novelou Občanského zákoníku automaticky změnila právní forma na zapsaný spolek - organizační uspořádání a poslání organizace zůstaly nezměněny.

K 1. 1. 2016 se upravuje název na Totum z.s.

Působnost organizace je pro Prahu hl.m. a Středočeský kraj.


VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2012