Vzdělávání pro ty, kdo pečují o své blízké doma

Zájemci o účast v některém aktuálně otevřeném kurzu se mohou přihlásit:

 • prostřednictvím on-line formuláře
 • vyplněním přihlášky v textovém souboru DOC (uvedeném u příslušného kurzu), a odesláním na kontaktní e-mail totum.info@gmail.com
 • vytištěním přihlášky ze souboru PDF (uvedeného u příslušného kurzu), ručním vyplněním a odesláním poštou či osobním doručením - viz Kontakty

V případě, že jste odeslali přihlášku a nedostali jste z naší strany odpověď do 3 dnů, kontaktujte nás, prosím, na totum.info@gmail.com. Příčinou může být technická závada.

Nabídka kurzů:

 

„MALÉ KURZY“ PRO PEČUJÍCÍ RODINY

 
Mapa pomoci pro péči v rodině (Mgr. Martina Mossóczy) •

Kurz pomůže rodinným pečujícím v základní orientaci v oblasti sociálních služeb. Z čeho vycházet při sestavení dobrého plánu péče o své blízké, jaké jsou možnosti péče o seniory a osoby s postižením dle zákona o sociálních službách - v čem se jednotlivé služby v praxi liší a jak je vhodně kombinovat s domácí péčí, k čemu slouží příspěvek na péči a jak se vyměřuje. Dotkneme se také dostupného systému podpory neformálních pečujících v ČR.

VÍCE O KURZU >>

Místo a čas konání:

 • bude upřesněno
 • rozsah kurzu: 3 hodiny
 • kapacita 6-8 osob

Cena:

 • 250,- Kč

Přihlášení:
Máte-li zájem o účast v programu, vyplňte, prosím následující dotazník (v on-line formuláři, v textovém souboru nebo ručně po vytištění z PDF), který slouží zároveň jako přihláška pro účastníky programu:

Přihláška on-linePřihláška k vyplnění - DOCPřihláška k tisku - PDF

V případě vyplnění v textovém souboru zašlete dotazník na e-mail: totum.info@gmail.com. Děkujeme.

Po obdržení přihlášky Vás požádáme o úhradu výše uvedeného poplatku za účast v programu na náš účet vedený u FIO Banky:  2400197518/2010.

<< MÉNĚ O KURZU

 
Aromaterapie a její praktické využití v péči (Mgr. Petra Fuksová)
kurz není aktuálně nabízen 

Účastníci se naučí, jak pomocí vhodných éterických olejů pečovat o blízkého nemocného, jak jemu i sobě zpříjemnit čas a také jak poznat dobrý éterický olej.

VÍCE O KURZU >>

Místo a čas konání:

 • bude upřesněno
 • rozsah: 1,5 hod.

Cena:

 • 150,- Kč

Přihlášení:
Máte-li zájem o účast v programu, vyplňte, prosím následující dotazník (v on-line formuláři, v textovém souboru nebo ručně po vytištění z PDF), který slouží zároveň jako přihláška pro účastníky programu:

Přihláška on-linePřihláška k vyplnění - DOCPřihláška k tisku - PDF

V případě vyplnění v textovém souboru zašlete dotazník na e-mail: totum.info@gmail.com. Děkujeme.

Po obdržení přihlášky Vás požádáme o úhradu výše uvedeného poplatku za účast v programu na náš účet vedený u FIO Banky:  2400197518/2010.

<< MÉNĚ O KURZU

 
Duševní hygiena a relaxace v péči o blízkou osobu (Mgr. Romana Dzurošková),
NEBO Syndrom vyhoření v domácí péči ( ... )  

Praktické semináře pro rodinné pečovatele provedou účastníky vybranými úskalími péče o seniory, o dlouhodobě nemocné či o osoby s postižením; zastaví se nad příčinami a důsledky syndromu vyhoření a představí možnosti duševní hygieny a relaxace jako cesty prevence vyhoření a podpory kvalitního života pečujících.

VÍCE O KURZU >>

Místo a čas konání:

 • místo bude upřesněno
 • rozsah 3 vyučovací hod.
 • kapacita: 6 - 8 osob

Cena:

 • 250,- Kč

Přihlášení:
Máte-li zájem o účast v programu, vyplňte, prosím následující dotazník (v on-line formuláři, v textovém souboru nebo ručně po vytištění z PDF), který slouží zároveň jako přihláška pro účastníky programu:

Přihláška on-linePřihláška k vyplnění - DOCPřihláška k tisku - PDF

V případě vyplnění v textovém souboru zašlete dotazník na e-mail: totum.info@gmail.com. Děkujeme.

Po obdržení přihlášky Vás požádáme o úhradu výše uvedeného poplatku za účast v programu na náš účet vedený u FIO Banky:  2400197518/2010.

<< MÉNĚ O KURZU

 
Aktivizační techniky v domácí péči (
) •
kurz není aktuálně nabízen

Aktivizační techniky mohou být velkými pomocníky pro udržení soběstačnosti a zajištění kvality života. Přednáška vám pomůže zorietovat se v praktických možnostech dostupných pro rodinné pečující.

VÍCE O KURZU >>

Místo a čas konání:

 • místo bude upřesněno
 • rozsah 3 hod.

Cena:

 • 250,- Kč

Přihlášení:
Máte-li zájem o účast v programu, vyplňte, prosím následující dotazník (v on-line formuláři, v textovém souboru nebo ručně po vytištění z PDF), který slouží zároveň jako přihláška pro účastníky programu:

Přihláška on-linePřihláška k vyplnění - DOCPřihláška k tisku - PDF

V případě vyplnění v textovém souboru zašlete dotazník na e-mail: totum.info@gmail.com. Děkujeme.

Po obdržení přihlášky Vás požádáme o úhradu výše uvedeného poplatku za účast v programu na náš účet vedený u FIO Banky:  2400197518/2010.

<< MÉNĚ O KURZU

 

 

PEČUJEME V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ (cyklus 4 pátečních podvečerů) •  podzim 2018

 • 4 bloky v rozsahu 3 x 50 minut
 • prostor pro dotazy a sdílení zkušeností s lidmi v obdobné situaci
 • kapacita kurzu 10 - 12 osob
 • možnost přihlášení také na jednotlivé bloky samostatně

1. MAPA SOCIÁLNÍ POMOCI (Mgr. Martina Mossóczy)
Péče o seniory dle zákona o sociálních službách, zdroje pomoci v přirozeném prostředí, práva seniorů, příspěvek na péči a další možnosti materiální podpory.

2. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE NA LŮŽKU (Magdalena Turchichová)
Pomoc se sebeobsluhou, manipulace na lůžku, úpravy domácího prostředí, zdravotní a kompenzační pomůcky, efektivní komunikace s nemocnými. Součástí kurzu je praktický nácvik dovedností.

3. SYNDROM VYHOŘENÍ V PÉČI (bude upřesněno)                                                                Zátěžové situace a úskalí péče jako možné příčiny syndromu vyhoření, důsledky vyhoření a možnosti, jak mu předejít nebo co dělat, když už "hoří".

4. SPIRITUÁLNÍ PODPORA V PÉČI (bude upřesněno)
Spirituální potřeby nemocných seniorů a jejich rodin, podpora v těžké situaci z pohledu víry, význam a možnosti pastoračního poradenství.

Partnerem programu je Dívčí katolická střední škola, www.divciskola.cz.

VÍCE O KURZU >>

Cena:

 • 600,-Kč/ celý program
 • 250,- Kč/ samostatný blok

Přihlášení:
Máte-li zájem o účast v programu, vyplňte, prosím následující dotazník (v on-line formuláři, v textovém souboru nebo ručně po vytištění z PDF), který slouží zároveň jako přihláška pro účastníky programu:

Přihláška on-linePřihláška k vyplnění - DOCPřihláška k tisku - PDF

V případě vyplnění v textovém souboru zašlete dotazník na e-mail: totum.info@gmail.com. Děkujeme.

Po obdržení přihlášky Vás požádáme o úhradu výše uvedeného poplatku za účast v programu na náš účet vedený u FIO Banky:  2400197518/2010.

<< MÉNĚ O KURZU