Sociální služby

K 30. 6. 2016 zrušeny.
   

Podpora pečujících

Od října 2016 jsme připravili nové formy podpory pro pečující:

MOBILNÍ TÝMY

Začali jste pečovat o svého blízkého a nevíte si rady, necítíte se na ni připraveni? Ztrácíte se v nabídce sociálních služeb, v systému sociálních dávek nebo zdravotní péče, tápete v právech a možnostech pečujících osob? Pečujete naopak delší dobu a potřebujete si o tom s někým popovídat? Uvítáte průběžnou pomoc a podporu? Využijte služby našeho mobilního týmu.

Mobilní týmy

REMINISCENCE aneb RODINNÝ VÝLET DO KRAJE VZPOMÍNEK

Vydejte se spolu s námi na rodinný výlet za společnými vzpomínkami. Možná jste jako děti radostně naslouchali vzpomínkám svých prarodičů nebo rodičů, ale tenkrát nebyl čas a důvod je zaznamenat pro sebe ani pro další generaci. Možná u Vás doma nebylo mnoho času a prostoru na vzpomínání a Vám je trochu líto, že o svých blízkých tak málo víte. Rádi byste v tom něco udělali, ale Vaši blízcí jsou už v seniorském věku, někdy trpí výpadky paměti, ztrátou orientace v čase a v prostoru a Vy nevíte, jak na to.

Reminiscence

MOBILNÍ TÝMY

Začali jste pečovat o svého blízkého a nevíte si rady, necítíte se na ni připraveni? Ztrácíte se v nabídce sociálních služeb, v systému sociálních dávek nebo zdravotní péče, tápete v právech a možnostech pečujících osob? Pečujete naopak delší dobu a potřebujete si o tom s někým popovídat? Uvítáte průběžnou pomoc a podporu? Využijte služby našeho mobilního týmu.

Tým je složen z CASE MANAGERA, což je první osoba, se kterou se dostanete do kontaktu a která Vás nasměruje. Představí Vám naše služby a možnosti nebo pomůže zprostředkovat služby návazné. Dále je v týmu PSYCHOLOG, se kterým můžete mluvit o Vaší aktuální situaci, o Vašich starostech, obavách, ale i drobných radostech nebo potřebách Vašich blízkých, stejně tak jako s PASTORAČNÍM PORADCEM. Pokud byste potřebovali, může k Vám domů přijít ZDRAVOTNÍ SESTRA nebo PEČOVATELKA a ukázat Vám, jak pečovat o Vašeho blízkého upoutaného na lůžko nebo poradit, jak vhodně upravit pro péči prostory Vašeho bytu.

Tým je mobilní a po dohodě může přijet k Vám domů. Pokud budete chtít, schůzka se může uskutečnit i v naší poradně.

Kontakt  (více informací, dotazy, konzultace):

Mgr. Šárka Michálková, casemanager
Tel.: 606 409 325
E-mail: soc.poradna@ostotum.cz 

REMINISCENCE aneb RODINNÝ VÝLET DO KRAJE VZPOMÍNEK

Vydejte se spolu s námi na rodinný výlet za společnými vzpomínkami. Možná jste jako děti radostně naslouchali vzpomínkám svých prarodičů nebo rodičů, ale tenkrát nebyl čas a důvod je zaznamenat pro sebe ani pro další generaci. Možná u Vás doma nebylo mnoho času a prostoru na vzpomínání a Vám je trochu líto, že o svých blízkých tak málo víte. Rádi byste v tom něco udělali, ale Vaši blízcí jsou už v seniorském věku, někdy trpí výpadky paměti, ztrátou orientace v čase a v prostoru a Vy nevíte, jak na to.

Možná byste jen rádi dopřáli svým blízkým rodičům a prarodičům prostor, ve kterém by se cítili dobře a bezpečně, tak jako tomu bylo v např. v jejich dětství, a rádi byste byli u toho. Také je možné, že byste uvítali reminiscenci jako pomoc pro Vaši rodinu v čase truchlení, kdy Vás někdo z vašich nejbližších náhle opustil. V rámci našeho projektu Vám nabízíme pomoc a podporu. Reminiscenční setkání mohou posílit harmonii rodinných vztahů nebo přispět k propojení generací, mohou pomoci porozumět nebo unést ztrátu blízkého …  

JAK TO FUNGUJE?

 • Můžeme Vás navštívit přímo doma nebo v zařízení sociální služby, nemocnici, hospicu apod. Popř. Vy a Vaše široká rodina, popř. další vztahové osoby můžete přijet za námi.
 • Povídání o aspektech minulosti budou pojatá jako reminiscenční setkání seniora a jeho široké rodiny, případně členů, které by k spolupráci rád připojil pečující nebo sám senior za účelem zlepšení vztahů, komunikace a propojení generací (např. debata o tom, co senior zažíval v dětství, jak oproti tomu vidí svět vnoučata).
 • K diskusi budou použity dostupné pomůcky nejlépe z vlastních zdrojů rodiny seniora. Dobře poslouží fotografie, kresby, obrázky, staré předměty, články, inzeráty apod. Důležité je navození té správné atmosféry (vůně čaje, kávy, sušenek; oblíbená hudba ...)
 • Vždy bude předem určeno téma, kterému se budeme věnovat. Téma bude sdělené předem tak, aby mohly být vybrány vhodné pomůcky a materiály.
 • Na úvodní schůzce se domluvíme, jaké společné vzpomínkové dílo chce rodina se svým blízkým vytvořit.  Dílo může mít podobu knihy vzpomínek nebo vzpomínkového obrazu / koláže, kde se pracuje především s fotografiemi a různými výstřižky z novin (např. oznámení o sňatku). Dalším druhem může být archiv vzpomínek neboli memory box, do kterého se mohou ukládat i vícerozměrné věci (šátek jako dárek, kniha, odznaky apod.). Kniha, koláž nebo box bude vznikat postupně dle jednotlivých setkání a témat.

TÉMATA, O KTERÝCH SI MŮŽEME POVÍDAT

 • dětství
 • domov, domácnost
 • škola
 • zaměstnání
 • volný čas
 • doprava
 • odívání
 • oblíbená místa a rituály

CÍL

Cílem reminiscenčních setkání je prohloubit vztahy v rodině, otevřít příjemné, ale i nepříjemné vzpomínky pro zlepšení klimatu v rodině, pomoci zlepšení komunikace mezi členy, jejich sblížení. Prostřednictvím setkávání propojovat generace, nacházet společné radosti, ale naučit se i vnímat a respektovat odlišnosti tehdejší a současné doby.

KONTAKT

Mgr. Šárka Michálková
Tel.: 606 409 325
E-mail: soc.poradna@ostotum.cz