3.2.2016

Kulatý stůl ELMI

   Dne 2. 2. 2016 se naše organizace Totum z. s. organizačně podílela na zajištění  kulatého stolu v rámci projektu ELMI na téma "EVCET a formální uznávání praxe neformálních pečovatelů". Realizátorem projektu je Evropská rozvojová agentura s.r.o.

   Projekt "Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí" (zkráceně ELMI) se zaměřuje na podporu rodinných pečujících, kteří pečují o své blízké (především o osoby trpící stařeckou demencí, alzheimerovou nebo parkinsonovou chorobou a starší osoby, které se z jakéhokoli jiného důvodu nedokáží o sebe postarat bez pomoci další osoby) a využívá zkušeností dobré praxe získané od zahraničních partnerů (Itálie, Rumunsko,...). Cílem projektu je vytvořit pro pečující osoby vzdělávací kurz, který by jim pomohl zvládat jejich roli a po ukončení péče využít získaných dovedností a začlenit se na otevřený trh práce.

   Kulatý stůl byl závěrečnou aktivitou projektu - cílem setkání byla diskuse expertů o optimálních formách a možnostech využití vzdělávání prostřednictvím e-learningových kurzů v podpoře neformálních pečovatelů v praxi.

Aktuality

25.7.2018 • Podpůrná skupina pro pečující srpen a září 20.6.2018 • Pečující pohlédli na svět z Řípu 1.6.2018 • Webové stránky opět v provozu 13.9.2017 • Podzimní semináře pro pečující 27.6.2017 • "Prázdninový" provoz 21.6.2017 • Kafe o půl páté 28.6. 29.4.2017 • Podpůrná skupina pro pomáhající pracovníky - od listopadu 2017.