15.11.2014

Pečující, zapojte se do projektu FDV

PEČUJETE DOMA O SVÉ BLÍZKÉ, KTEŘÍ JSOU V SENIORSKÉM VĚKU  NEBO  ŽIJÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM? CHCETE, ABY SE NELEHKÁ SITUACE PEČUJÍCÍCH RODIN V PŘÍŠTÍCH LETECH V ČESKÉ REPUBLICE ZLEPŠILA? ZAPOJTE SE DO PROJEKTU "PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ".

Agentura STEM/MARK  z pověření Fondu  dalšího vzdělávání hledá vhodné respondenty z řad neformálních pečovatelů pro dotazníkové šetření, které je součástí projektu podpořeného z ESF. Jeho výstupy poslouží  vedení resortu MPSV jako podklad pro zdůvodnění potřebnosti se touto skupinou osob systematicky zabývat a zvýšit její společenský status.

Totum o.s. projekt podpořilo svou účastí ve fokusní skupině expertů a průběžně se snaží o něm informovat klienty svých služeb.

Pokud Vás projekt zaujal, více informací najdete na přiloženém letáčku.

Aktuality

25.7.2018 • Podpůrná skupina pro pečující srpen a září 20.6.2018 • Pečující pohlédli na svět z Řípu 1.6.2018 • Webové stránky opět v provozu 13.9.2017 • Podzimní semináře pro pečující 27.6.2017 • "Prázdninový" provoz 21.6.2017 • Kafe o půl páté 28.6. 29.4.2017 • Podpůrná skupina pro pomáhající pracovníky - od listopadu 2017.