21. 3. 2014

Udělení akreditace vzdělávacího programu

Totum o.s. získalo k 20.3. 2014 akreditaci MPSV pro vzdělávací program Rizika vzniku a prevence syndromu vyhoření v sociální práci - úvod do problematiky. Kurz v rozsahu 6 vyučovacích hodin je lektorován interdisciplinárním týmem. S udělením akreditace je spojeno vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností.

SPECIFIKEM NAŠEHO KURZU ZAMĚŘENÉHO NA SYNDROM VYHOŘENÍ JE:                                                                                                                                                                 - holistický přístup,                                                                                                                 - využití zkušeností z praxe sociálních služeb,                                                                       - společné hledání konkrétních řešení a podpůrných mechanismů v reálných situacích,       - kazuistiky a příklady dobré praxe,                                                                                       - účastníci si odnesou pracovní sešit s informacemi a idividuálně zaměřenými úkoly,         - možnost návazné individuální konzultace.

Více o programu viz Vzdělávání.

Aktuality

25.7.2018 • Podpůrná skupina pro pečující srpen a září 20.6.2018 • Pečující pohlédli na svět z Řípu 1.6.2018 • Webové stránky opět v provozu 13.9.2017 • Podzimní semináře pro pečující 27.6.2017 • "Prázdninový" provoz 21.6.2017 • Kafe o půl páté 28.6. 29.4.2017 • Podpůrná skupina pro pomáhající pracovníky - od listopadu 2017.