Vzdělávání

Jednou z možných cest, jak předcházet syndromu vyhoření - pečovat o sebe sama a zároveň zachovat nebo dokonce zvýšit kvalitu naší pomoci druhým v pomáhající profesi nebo v domácí péči - je vzdělávání. Nabízíme kurzy otevřené laické i odborné veřejnosti, pro zájemce rádi připravíme kurz na klíč přímo v jejich organizaci.

Naše kurzy jsou záměrně vytvářeny pro menší skupiny - snažíme se vytvořit dostatečný prostor pro dotazy, reflexi a sdílení zkušeností účastníků. Lektoři čerpají z vlastní odborné praxe a mají rádi tvořivé přístupy.

Více viz Naši poradci a lektoři.

Seznamte se s nabídkou našich kurzů a workshopů:

Pro pracovníky
pomáhajících profesí
  Pro rodinné příslušníky,
pečující o své blízké doma

Máte zájem o kurz v nabídce, který není aktuálně otevřen? Hledáte odpovědi v oblasti, která patří k pomáhající profesi nebo k péči o vaše blízké a máte dojem, že se jí nikdo ve vašem okolí nevěnuje? Bude-li to v našich silách, rádi spolu s vámi najdeme řešení.

Neváhejte nás kontaktovat viz Kontakt.